Συνοπτικός διαγωνισμός για την προµήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Οργανισµού αρµοδιότητας ΠΔ ΚΡΗΤΗΣ

Προµήθεια συνολικά 9 τεµαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ) , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Οργανισµού αρµοδιότητας Περ/κής Δ/νσης ΚΡΗΤΗΣ

 

Για να δείτε την προκήρυξη κάντε κλικ εδώ