ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΚΠΑ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

Προµήθεια συνολικά 70.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και
ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ του Οργανισµού για το έτος 2017 , αρµοδιότητας Περ/κής ∆/νσης Μακεδονίας και
χωρικής αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης
ποσού 59.500,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 73.780,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Περισσότερα »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα