ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2017

 Προµήθεια 70.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του ΚΕΤΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΠΑΣ) του
Οργανισµού για το έτος 2017», αρµοδιότητας Περ/κής ∆/νσης Μακεδονίας και χωρικής αρµοδιότητας
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού 59.500,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι
73.780,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,

Περισσότερα About Διατήρηση ιδιότητας ανέργου και προγράμματα κατάρτισης »About Διατήρηση ιδιότητας ανέργου και προγράμματα κατάρτ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα