Τελικά Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης , για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2019-2020.

 Τελικά Αποτελέσματα  Δευτεροβάθμιας Επιτροπής  Αξιολόγησης , για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο ΕΚΕΚ  ΑμεΑ Θεσσαλονίκης,  για το σχολικό έτος 2019-2020.

  Αποτελέσματα (επανάληψη στο ορθό)