Τελικά αποτελέσματα μοριοποίησης για ανάθεση κιλικίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 92973/25.11.2016 «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντας για την εκμετάλλευση και λειτουργία με κοινωνικά κριτήρια των κυλικείων σε έντεκα (11) ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.»

Σήμερα Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, οι Τελικοί Πίνακες Κατάταξης  και Αποκλειομένων, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, για την ανάθεση των κυλικείων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 92973/25.11.2016 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση και λειτουργία με κοινωνικά κριτήρια των Κυλικείων σε έντεκα (11) ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.».
Για να δείτε τους Προσωρινούς πίνακες
επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία: 

1.ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

2.ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ