Τελικοί πίνακες αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας

Τελικοί πίνακες αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης 24 εθελοντών της Λέσχης Εφέδρων Καταδρομέων Ειδικών Δυνάμεων Στερεάς Ελλάδας, με τίτλους:

Η ανακοίνωση

1) «Διάσωση σε Ορμητικά Νερά»

2) «Διάσωση από βράχο, Βασικές αρχές βουνού και ορειβασίας»