Τελικοί πίνακες αξιολόγησης ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Λαμίας, για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου και Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΟΓ ΜΑΛΑΝ ΘΗΒΑΣ ΚΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡ ΘΗΒΑΣ