ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ(CHEF)

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: