ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: