ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΣΕΩΝ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: