Θέσεις Eργασίας για Προγραμματιστή Μηχανογράφησης - Εργάτες / Εργάτριες Παραγωγής και Μηχανικό Παραγωγής ΠΕ / ΤΕ σε Επιχείρηση στο Κιλκίς (Κωδικοί θέσεων 10 – 12)

Θέσεις Eργασίας για Προγραμματιστή Μηχανογράφησης - Εργάτες / Εργάτριες Παραγωγής και Μηχανικό Παραγωγής ΠΕ / ΤΕ σε Επιχείρηση στο Κιλκίς (Κωδικοί θέσεων 10 – 12)

 

Από μεγάλη επιχειρήση στο Κιλκίς ζητούνται:

 

  • Προγραμματιστής/τρια Μηχανογράφησης - Επίπεδο εκπ/σης τριτοβάθμια, αλλά δεν αποκλείονται οι υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης. Απαιτούνται: Άριστη γνώση κι εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρήσεων με τεχνολογίες Web και εργαλεία Microsoft (.NET Core, C#, MVC, Javascript), σε αρχές σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων (Microsoft SQL Server, Oracle) και Αρχιτεκτονικά Πληροφοριακά Συστήματα (Multitier, SOA, Web). Πολύ καλή γνώση κι εμπειρία σε ανάπτυξη desktop εφαρμογών με MS Visual Studio (VB .NET, C#).

 

  • Εργάτες/τριες αποθήκης για γραμμή παραγωγής - Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια, ομαδικότητα. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Μεταφορά προσωπικού με εταιρικά λεωφορεία από Κιλκίς και Θεσ/νίκη. 

 

  • Μηχανικός Παραγωγής ΠΕ/ΤΕ - Junior Production Engineer για διοίκηση παραγωγικών τμημάτων. Μηχανολόγος ΤΕ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ΤΕ /Καλή γνώση MSOffice /Καλή γνώση Autocad 2D /Καλή γνώση Αγγλικών /Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 έτη (εμπειρία σε περιβάλλον βιομηχανίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) /Επαγγελματισμός, συνέπεια & δέσμευση για το αποτέλεσμα /Ομαδικό πνεύμα & επικοινωνιακές δεξιότητες /Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης διαφορετικών έργων /Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα: Κωδικοί θέσεων 10 – 12.  

Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.