Θέση εργασίας σε μεγάλη επιχείρηση - Πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος (Σύμβουλος Ενεργειακών Λύσεων (Πλήρης / Μερική Απασχόληση)

Σύμβουλος Ενεργειακών Λύσεων (Πλήρης / Μερική Απασχόληση)

Βασικές αρμοδιότητες

 • Διαχείριση εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας

 • Υποστήριξη και καθοδήγηση των πελατών σε ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους

 • Έλεγχος και συλλογή δικαιολογητικών του πελάτη για την ολοκλήρωση της πώλησης

Προαπαιτούμενα

 • Απολυτήριο Λυκείου, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό

 • Προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις επιθυμητή

 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 • Βασικές γνώσεις Αγγλικών

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη

 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός

 • Επιπλέον μηνιαία παροχή Ticket Restaurant

 • Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας

 • Sign In Bonus μετά από τους τρεις πρώτους μήνες συνεργασίας

 • Παροχή ιδιωτικής ασφάλισης

 • Παροχή ειδικού προνομιακού τιμολογίου υπαλλήλων Watt and Volt για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο

 • Σταθερό ωράριο εργασίας (χωρίς βάρδιες και χωρίς εργασία ΣΚ ή αργίες)

 • Δυνατότητα τηλεργασίας υπό προϋποθέσεις

 • Αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας

 • Εύκολη πρόσβαση, πλησίον Ηλεκτρικού (σταθμός Μαρούσι)

 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε έναν καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό

Εάν σας ενδιαφέρει η θέση και θεωρείτε ότι προσιδιάζει στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα Κωδικός θέσης 31.1 Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.