Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην υγρομόνωση δώματος του ΒΝΣ Καλαμάτας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά την υγρομόνωση του δώματος του ΒΝΣ Καλαμάτας (332 τετραγωγικών μέτρων), σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό):7.898,39 €

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα