Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κυλικείων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με κοινωνικά κριτήρια

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν την εκμετάλλευση των κυλικείων  των  ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.  να καταθέσουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα   στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία.