Υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών, για τον παραθερισμό συνολικά (40) παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη θερινή περίοδο του 2021.

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών, για τον παραθερισμό συνολικά
(40) παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη θερινή περίοδο του 2021.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση