Ζήτηση ειδικοτήτων Νοσηλευτικής και Τουρισμού στη Βαυαρία της Γερμανίας

Ζήτηση ειδικοτήτων Νοσηλευτικής και Τουρισμού στη Βαυαρία της Γερμανίας

 

Ζητούνται άμεσαειδικότητες Νοσηλευτικής και Τουρισμού(Μάγειρες, Μπουφέ, Chef) στη Βαυαρία της Γερμανίας με γνώση Γερμανικών (Α2 επίπεδο στον Τουρισμό και Β1 επίπεδο στη Νοσηλευτική). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα CV στα αγγλικά ή στα γερμανικά στο email: euresgreece@oaed.grαναγράφοντας απαραίτητα των κωδικό της κάθε θέσης.

 

Θέσεις Εργασίας Τουρισμού

 

Θέσεις Εργασίας Νοσηλευτικής