Ζητούνται άμεσα Βοηθοί Νοσηλευτών/τριών (Level 5, Level 1) και Νοσηλευτές/τριες (Level 7) στην Ιρλανδία

 

Ζητούνται Βοηθοί Νοσηλευτών/τριών (Level 5, Level 1) και Νοσηλευτές/τριες (Level 7) στην Ιρλανδία

Ζητούνται άμεσα Βοηθοί Νοσηλευτών/τριών (Level 5, Level 1) και Νοσηλευτές/τριες (Level 7) στην Ιρλανδία σε διάφορες περιοχές της Ιρλανδίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την κάθε θέση εργασίας πατώντας τον αντίστοιχο ενεργό σύνδεσμο.

 

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  NurseRecruitment@welfare.ie  αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της κάθε θέσης εργασίας.