Οι εταιρείες Kamstrup and Systematic της Δανίας ζητούν άμεσα προσωπικό

Οι εταιρείες Kamstrup and Systematic της Δανίας ζητούν άμεσα προσωπικό

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο παρακάτω email αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της κάθε θέσης εργασίας:

mbu@workindenmark.dk