Ζητούνται άμεσα ειδικότητες Τουρισμού και Τεχνικών Επαγγελμάτων στη Γερμανία

 

Ζητούνται άμεσα ειδικότητες Τουρισμού και Τεχνικών Επαγγελμάτων στη Γερμανία

 

Ζητούνται άμεσαειδικότητες Rezeptionist, Koch, Elektroinstallateur, Elektroniker, Mechatroniker στη Γερμανία με καλή γνώση Γερμανικών(Β1). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα CV ή CV Europass στα αγγλικά ή στα γερμανικά στο email: euresgreece@oaed.grαναγράφοντας απαραίτητα των κωδικό της κάθε θέσης.

 

Θέσεις Εργασίας