Ζητούνται άμεσα ειδικότητες Τουρισμού σε Ξενοδοχεία στο Αμβούργο

Ζητούνται άμεσα ειδικότητες Τουρισμού σε Ξενοδοχεία στο Αμβούργο

Ζητούνται άμεσαειδικότητες Τουρισμού σε Ξενοδοχεία στο Αμβούργο Γερμανίας με γνώσεις Γερμανικών (το επίπεδο της γλώσσας αναφέρεται μέσα στη θέση εργασίας). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα CV ή CV Europass στα αγγλικά ή στα γερμανικά στο email: euresgreece@oaed.grαναγράφοντας απαραίτητα των κωδικό της κάθε θέσης.

 

Θέσεις Εργασίας