Ζητούνται άμεσα ειδικότητες Τουρισμού στο Βερολίνο

Ζητούνται άμεσα ειδικότητες Τουρισμού στο Βερολίνο

 

Ζητούνται άμεσαειδικότητες Τουρισμού στο Βερολίνο με βασικές γνώσεις Γερμανικών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα CV ή CV Europass στα αγγλικά ή στα γερμανικά στο email: euresgreece@oaed.grαναγράφοντας απαραίτητα των κωδικό της κάθε θέσης.

 

Θέσεις Εργασίας