Ζητούνται άμεσα Meat Processor Operatives και Dawn Meats στην Ιρλανδία

 

Ζητούνται άμεσα Meat Processor Operatives και Dawn Meats στην Ιρλανδία

 

 

Τα βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στην αγγλική γλώσσα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: euresgreece@oaed.gr  αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της κάθε θέσης εργασίας.