Ζητούνται άμεσα οδηγοί φορτηγών στη Γερμανία

 

Ζητούνται άμεσα οδηγοί φορτηγών στη Γερμανία.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

Τα βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο email:  ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de   αναφέροντας απαραίτητα στο θέμα του email τον κωδικό της κάθε θέσης εργασίας.