Ζητούνται άτομα με ειδικότητες Software Engineer for synthetic biology web platform, Postdoc in Biochemical Pathway Prediction, Software Engineer for techno-economics web service στη Δανία

 

Ζητούνται άτομα με ειδικότητες Software Engineer for synthetic biology web platform, Postdoc in Biochemical Pathway Prediction, Software Engineer for techno-economics web service στη Δανία

 

Οι αιτήσεις γίνονται online στο link που αναφέρεται στις παρακάτω θέσεις εργασίας: