Ζητούνται άτομα στη Γερμανία με ειδικότητες στον τομέα της Υγείας, Τουρισμού, Πληροφορικής, Μηχανικών και Μεταφορών

 

Ζητούνται άτομα στη Γερμανία με ειδικότητες στον τομέα της Υγείας, Τουρισμού, Πληροφορικής, Μηχανικών και Μεταφορών

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το επίπεδο γνώσης της Γερμανικής γλώσσας, μπορείτε να πατήσετε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους των  θέσεων εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

 

Τα βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στην αγγλική ή στην γερμανική γλώσσα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de   αναφέροντας απαραίτητα των κωδικό αναφοράς της κάθε θέσης εργασίας (πχ. NRW-255-GES).