Ζητούνται Οδηγοί Φορτηγών στη Γερμανία

 

Ζητούνται Οδηγοί Φορτηγών στη Γερμανία

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες και την περιγραφή των θέσεων μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην αγγλική ή στην γερμανική γλώσσα στο email: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de  αναφέροντας απαραίτητα στο θέμα του email τoν κωδικό της κάθε θέσης.